Autor: sam

  • FFF

    FFF

    دومین فستیوال فیلم فارسی کارلسروهه زن، زندگی، آزادی دومین فستیوال فیلم فارسی کارلسروهه امسال برای یادآوری و گرامی‌داشت جنبش اخیر «زن، زندگی، آزادی» در ایران، بیش از هر چیز به تجربیات زندگی زنان ایرانی، افغانستانی و کرد می پردازد. فیلم‌های این جشنواره داستان‌هایی از زندگی این زنان را بازگو می‌کنند تا صدای آنها را به…